W dniach 19–20 października 2022 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się XXXII Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Podczas Zjazdu przeprowadzono wiele głosowań w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia

Najważniejszym działaniem Walnego Zjazdu był wybór nowych władz w kadencji 2022–2026. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, zostały przeprowadzone wybory nowych Władz Stowarzyszenia. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Stowarzyszenia pozostał Jerzy Klimczak, natomiast z naszego Oddziału na członków Zarządu wybrano kol. Janusza Kucharskiego, kol. Jerzego Marcinko, kol. Małgorzatę Curyło i kol. Marka Zatorskiego .W Komisji Rewizyjnej reprezentował będzie nasz Oddział kol. Waldemar Sidor.

Gratulujemy osobom wybranym do poszczególnych organów i życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz stowarzyszenia.

Po obradach następnego dnia odbył się Jubileusz 95-lecia SITPChem.  (fotorelacja w zakładce galeria)

Członkowie Wspierający