W dniach 17-19 maja 2023 r. w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym odbyło się XII Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA 2023 - Stan techniki i nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji.

Organizatorami byli:

- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach

     - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

     - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

     - PROZAP Sp. z o.o. w Puławach

     Komitet Naukowy reprezentowała:

     - Politechnika Łódzka

     - Politechnika Wrocławska

     - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

     - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

     - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

     - Politechnika Białostocka

 

W dniu 13.05.2023 r. odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Wędkarskie o Puchar Prezesa Oddziału SITPChem w Puławach. W zawodach wyłoniono następujących zwycięzców:

1 miejsce: Bartosz Suliga

2 miejsce: Ireneusz Poniatowski

3 miejsce: Dariusz Rybak

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Mistrzostwach