WYCIECZKA  LWÓW OLESKO - POCZAJÓW - KRZEMIENIEC – KAMIENIEC PODOLSKI – ZBARAŻ – CHOCIM – BAKOTA

 

Termin 12.05 – 17.05.2018

 

W Warszawskim Domu Technika NOT, dnia 27 listopada 2017 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

 W uroczystości wzięli udział delegaci oraz członkowie Honorowi z naszego puławskiego Oddziału SITPChem.

Prezes SITPChem, Profesor Jacek Kijeński przedstawił wykład, pt. SITPChem – 90 lat misji w służbie środowiska inżynierskiego i gospodarki narodowej oraz Prezes Grupy Azoty SA, Doktor Wojciech Wardacki zabrał głos na temat 90 lat przemysłu nawozowego w Polsce.

Kolejna edycja Konferencji przed nami!

 

Z przyjemnością informujemy, o kolejnej edycji konferencji „GRANULACJA 2018”, która odbędzie się w dniach 9-11 maja 2018 r. w Nałęczowie w Centrum Szkoleniowo Wypoczynkowym ENERGETYK

Tak jak w poprzednich edycjach tematem przewodnim konferencji będzie   „STAN  TECHNIKI  ORAZ  NOWE  ZASTOSOWANIA PROCESÓW  I  APARATURY  DO GRANULACJI”

Zachęcamy  uczestników do zgłaszania i prezentowania referatów dotyczących nowych osiągnięć w dziedzinie granulacji podczas konferencji.


Wszelkie informacje o zasadach zgłaszania uczestnictwa w konferencji na stronie internetowej Granulacja 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału.


Komitet Organizacyjny Konferencji

Członkowie Wspierający