W dniach 17-19 maja 2023 r. w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym odbyło się XII Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA 2023 - Stan techniki i nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji.

Organizatorami byli:

- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach

     - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

     - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

     - PROZAP Sp. z o.o. w Puławach

     Komitet Naukowy reprezentowała:

     - Politechnika Łódzka

     - Politechnika Wrocławska

     - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

     - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

     - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

     - Politechnika Białostocka

 

Wzorem odbytych już jedenastu edycji, XII Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA 2023 stanowiło forum, na którym spotkali się przedstawiciele nauki i przemysłu zainteresowani rozwojem i nowymi zastosowaniami technik granulacji oraz wymianą doświadczeń z wdrożonych i eksploatowanych instalacji.

Na Sympozjum zgłoszono 19 referatów, które zostały zaprezentowane podczas czterech ukierunkowanych tematycznie, merytorycznie sesji, na jakie była podzielona konferencja. Prowadzącymi- moderatorami poszczególnych sesji byli członkowie Komitetu Naukowego.

W konferencji uczestniczyło 29 podmiotów, przedstawiciele uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, firm przemysłowych, projektowych i produkcyjnych zajmujących się procesem granulacji.

 

Patronat medialny objął Miesięcznik Naukowo-Techniczny Przemysł Chemiczny

Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne

 

Kolejna edycję według rekomendacji Komitetu Naukowego planujemy zorganizować za 2 lata.  

Członkowie Wspierający