KOMISJE

KOMISJE KWALIFIKACYJNE

Komisje Kwalifikacyjne do spraw stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, prowadzą działalność przy Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział  w Puławach  od 1964 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez nasze Komisje Kwalifikacyjne.

Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

Zapraszamy do udziału w szkoleniach energetycznych przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych.

Szkolenie na uprawnienia energetyczne przeznaczone jest dla osób zatrudnianych na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci:
- elektroenergetycznych     - Grupa 1
- cieplnych             - Grupa 2
- gazowych             - Grupa 3

Kurs zakończony jest egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Uzyskane uprawnienia energetyczne są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Tematyka szkoleń obejmuje:

 • podstawy prawne, przepisy ogólne , ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej,
 • wybrane zagadnienia energetyczne, zasady budowy i działania zasady eksploatacji oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 • obowiązki osób na stanowisku E - eksploatacji urządzeń, instalacji i  sieci energetycznych,
 • obowiązki osób na stanowisku D - dozoru urządzeń, instalacji i  sieci energetycznych,
 • organizacja pracy przy urządzeniach , instalacjach i sieciach energetycznych,
 • BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych, ochrona przeciwpożarowa, zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • budowa i eksploatacja urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem,
 • zasady postępowania w razie awarii, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia.

Szkolenia oraz egzaminy kwalifikacyjne organizujemy w „Klubie SITPChem” w Puławach mieszczącym się przy ul. Sieroszewskiego 18/1U, jak również na życzenie w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Koszt szkolenia:     140,- zł /za osobę  (przy grupie powyżej  10 osób)
                              180,- zł /za osobę  (przy grupie do 10 osób)

PODSTAWA PRAWNA

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Podstawą prawną działalności Komisji Kwalifikacyjnej jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o powołaniu Komisji (art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)

ZAKRES

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Zgodnie z aktem powołania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2017 r.  Komisja Kwalifikacyjna Nr 65 przeprowadza egzaminy sprawdzające w celu uzyskania kwalifikacji na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie:
Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. Urządzenia elektrotermiczne;
 6. Urządzenia do elektrolizy;
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. Elektryczna sieć trakcyjna;
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Zgodnie z aktem powołania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2016 r. Komisja Kwalifikacyjna Nr 413 przeprowadza egzaminy sprawdzające w celu uzyskania kwalifikacji na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie:

Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-8.

OPŁATY

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2024 roku opłata egzaminacyjna wynosi: 424,20 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia cztery złote 20/100). Odpłatność za egzamin zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U Nr 89 z 2003 poz 828 oraz 2005 r. nr 141 poz. 1189) wynosi 10% najniższego wynagrodzenia w danym roku.

Opłaty należy dokonywać przelewem na konto nr: 71 1240 2412 1111 0000 3610 7474 lub bezpośrednio w Kasie Biura SITPChem Puławy

KONTAKT

KONTAKT

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących m.in. terminów i miejsca przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, wniosków o sprawdzenie kwalifikacji oraz formy płatności serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Adres siedziby jednostki organizacyjnej:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
tel. 81 565 29 69
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej Elektryków nr 65:   
Andrzej Siwek tel. kont. 81 565 33 60, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej Energetyków  nr 413:
Jacek Kowalski tel. kont. 81 565 20 35, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkowie Wspierający