Władze Oddziału SITPChem w Puławach

wybrane na XV Walnym Zjeździe Oddziału w dniu 6 czerwca 2014 r. na kadencję w latach 2014-2018.

  • Prezes Oddziału: Janusz Kucharski
  • V-ce Prezes Zarządu Oddziału: Jerzy Marcinko, Jacek Kowalski
  • Sekretarz: Henryka Bałabuch-Radtke
  • Skarbnik: Waldemar Sidor
  • Członkowie: Małgorzata Curyło, Agnieszka Rolecka, Ryszard Miduch, Krzysztof Dziuba, Artur Karliński, Piotr Rusek

Członkowie Wspierający