Władze Oddziału SITPChem w Puławach

wybrane na XVII Walnym Zjeździe Oddziału w dniu 27 maja 2022 r. na kadencję w latach 2022-2026.

 • Prezes Oddziału: Janusz Kucharski
 • V-ce Prezes Zarządu Oddziału: Małgorzata Curyło, Jerzy Marcinko
 • Sekretarz: Waldemar Sidor
 • Skarbnik: Remigiusz Sylwestrowicz
 • Członkowie: Katarzyna Głuszyńska-Wiak, Grzegorz Furtak, Artur Karliński, Piotr Rusek, Elżbieta Sibiga, Agata Wyciszkiewicz
 • Przewodniczący: Marek Zygmunt
 • Z-ca przewodniczącego: Jolanta Smętek
 • Sekretarz: Waldemar Sikora
 • Przewodniczący: Dariusz Dobosz
 • Z-ca przewodniczącego:  Małgorzata Rułka
 • Sekretarz: Iwona Szulowska

Członkowie Wspierający