Zakład Usług Rzeczoznawców przy Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Puławach
24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia P.P. 13

oferuje:

 • Usługi w zakresie rzeczoznawstwa w różnych dziedzinach,
 • Projekty techniczne i konstrukcyjne wszystkich branż,
 • Opracowywanie założeń technicznych,
 • Opracowywanie instrukcji obsługi instalacji i instrukcji BHP,
 • Nadzory budowlane,
 • Pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • Doradztwo nawozowe, w tym w odniesieniu do upraw ogrodniczych i szklarniowych,
 • Tłumaczenie tekstów technicznych z języków obcych,
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie nabywania uprawnień kwalifikacyjnych dla elektryków i energetyków,
 • Przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla pracowników dozoru i eksploatacji zatrudnionych przy obsłudze, montażu itp. urządzeń energetycznych, - przez Komisje powołane decyzją Prezesa URE, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828),

Oferta wykonania audytów energetycznych
Zakład Usług Rzeczoznawców
przy Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Puławach:
profesjonalnie wykonuje:

1. Audyty efektywności energetycznej"

 • w celu uzyskania z URE świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów, wynikających z art. 20 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.,
 • na potrzeby złożenia oświadczenia dla dostawcy energii o efektach uzyskanych oszczędności energii finalnej wynikających z art. 15 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.,
 • posiadamy doświadczonych wykonawców w wykonywaniu zarówno wstępnych jak i powykonawczych audytów efektywności energetycznej przedsięwzięć realizowanych w przemyśle i energetyce, szczególnie opłacalnych w obszarach odzyskiwania energii w procesach przemysłowych, optymalizacji procesów wytwórczych energii i gazów technicznych, dystrybucji oraz zużyciu końcowym energii,
 • oferujemy jednocześnie doradztwo przy procedurze ubiegania się o białe certyfikaty lub poświadczeń uzyskania oszczędności energetycznych, jak również
  opracowanie kompleksowego wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej.

Nadany za wysoką ocenę stabilności firmy w roku 2012 według D&B Poland z Grupy Bisnode Polska

D-U-N-S: 422144838

Członkowie Wspierający