Władze Oddziału SITPChem w Puławach

wybrane na XVI Walnym Zjeździe Oddziału w dniu 25 maja 2018 r. na kadencję w latach 2018-2022.

  • Prezes Oddziału: Janusz Kucharski
  • V-ce Prezes Zarządu Oddziału: Małgorzata Curyło, Jerzy Marcinko
  • Sekretarz: Henryka Bałabuch-Radtke
  • Skarbnik: Remigiusz Sylwestrowicz
  • Członkowie: Agnieszka Rolecka, Jacek Kowalski, Marek Zatorski, Waldemar Sidor, Artur Karliński, Piotr Rusek

Członkowie Wspierający