• Przewodniczący: Henryka Bałabuch-Radtke
  • Z-ca przewodniczącego: Andrzej Skalski
  • Sekretarz: Józef Sas

Członkowie Wspierający