• Przewodniczący: Marek Zygmunt
  • Z-ca przewodniczącego: Jacek Cebulski
  • Sekretarz: Jacek Rzepkowski
  • Członek: Jolanta Smętek

Członkowie Wspierający