• Przewodniczący: Marek Zygmunt
  • Z-ca przewodniczącego: Jolanta Smętek
  • Sekretarz: Waldemar Sikora

Członkowie Wspierający