KOMISJE KWALIFIKACYJNE

Komisje Kwalifikacyjne do spraw stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, prowadzą działalność przy Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział  w Puławach  od 1964 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez nasze Komisje Kwalifikacyjne.

Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

Zapraszamy do udziału w szkoleniach energetycznych przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych.

Wniosek o sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych grupa 1

Wniosek o sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych grupa 2D

osoby zajmującej się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych zatrudnionej na stanowisku DOZORU w zakresie: obsługi. konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu

Wniosek o sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych grupa 2E

osoby zajmującej się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych zatrudnionej na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi. konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu

Wniosek o sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych grupa 3D

osoby zajmującej się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych zatrudnionej na stanowisku DOZORU w zakresie: obsługi. konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu

Wniosek o sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych grupa 3E

osoby zajmującej się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych zatrudnionej na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi. konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu

Członkowie Wspierający