Historia

Pierwsze Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zrzeszające 27 członków zostało założone w 1962 roku w Zakładach Azotowych "Puławy". W cztery lata później na bazie już 7 kół zrzeszających kilkuset członków powstał w Zakładach Azotowych "Puławy" Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Historia oddziału jest ściśle związana z Zakładami Azotowymi "Puławy".
Celem naszego Oddziału SITPChem jest integracja środowiska technicznego pracującego w Zakładach Azotowych "Puławy" SA, Instytucie Nawozów Sztucznych i w Biurze Projektów Zakładów Azotowych "Puławy" (od 1987 r. Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji i Rozwoju PROZAP Sp. z o.o.) oraz innych spółkach powstałych na bazie jednostek organizacyjnych Zakładów Azotowych "Puławy" SA. Integracja ma kreować postęp techniczny, podnosić kwalifikacje załogi, utrzymywać współczesny poziom w przemyśle chemicznym. Równolegle do tego zabiegamy o podniesienie rangi zawodowej i znaczenia kadry technicznej. W pracach naszego Oddziału ważny jest także motyw etyki zawodowej w szeroko pojętym zakresie.
Zaistniałe nowe technologie w tym szeroko rozumiana informatyzacja oraz uwarunkowania ekonomiczne w kraju i na Świecie, stawiają nowe wymagania i stwarzają szersze możliwości przed kadrą techniczną. Pragniemy śledzić owe zmiany i na łamach tej strony na bieżąco o nich informować...

Wszystkich zainteresowanych historią naszego Oddziału zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami naszych długoletnich i zasłużonych członków Kolegów Stanisława Piwko, Cecylii Hankus i Andrzeja Skalskiego wydanymi z okazji 40-lecia naszego Oddziału, który przypadał w roku 2006.

Album 40-lecia Oddziału

Album 40-lecia Oddziału

Członkowie Wspierający