W Warszawskim Domu Technika NOT, dnia 27 listopada 2017 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

 W uroczystości wzięli udział delegaci oraz członkowie Honorowi z naszego puławskiego Oddziału SITPChem.

Prezes SITPChem, Profesor Jacek Kijeński przedstawił wykład, pt. SITPChem – 90 lat misji w służbie środowiska inżynierskiego i gospodarki narodowej oraz Prezes Grupy Azoty SA, Doktor Wojciech Wardacki zabrał głos na temat 90 lat przemysłu nawozowego w Polsce.

Koło Seniorów działające w ramach naszego Oddziału SITPCHEM prowadzi ożywioną działalność stowarzyszeniową. Jednym z przejawów tej działalności było doroczne otwarte zebranie Koła, które odbyło się w tym roku w Tłusty Czwartek, 23 lutego br. w Klubie SITPChem.

W dniach 1-3 czerwca br. w Jaszowcu odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne z okazji 25-lecia TERMOGRAFII I TERMOMETRII W PODCZERWIENI (TTP) z zakresu zastosowania najnowszych metod termowizji w przemyśle.

Członkowie Wspierający