Tradycyjnie jak co roku w dniu 6 września 2019  w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Oblasówka odbyło się seminarium plenerowe. Tematem referatu była technologia wytwarzania kaprolaktamu w GA ZAP SA i jej doskonalenie, który zaprezentowali kol. Daria Krześniak i kol. Jacek Cebulski. Po części seminaryjnej odbyła się kolacja grillowa przy muzyce.

W dniu 27.04.2019r. dzięki uprzejmości i wsparciu Koła PZW Azoty Puławy odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Wędkarskie o Puchar Prezesa Oddziału SITPChem w Puławach. Organizatorem zmagań wędkarskich był Zarząd Koła przy Zakładzie Nawozów. Zwycięzcami zostali: I miejsce - kol. Ireneusz Poniatowski, II miejsce – kol. Piotr Chęć, III miejsce – kol. Marcin Sawicki. Zwycięzcom gratulujemy!

W dniach 26-28 września 2018 roku w Ustroniu - Jaszowcu odbył się XXXI Walny Zjazd SITPChem. W uroczystości wzięli udział delegaci SITPChem z Oddziałów z całej Polski.

Członkowie Wspierający