Kolejne, IX Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA 2012, organizowane przez SITPChem Oddział w Puławach, PROZAP SP. z o.o., Politechnikę Łódzką, Instytut Nawozów Sztucznych Puławy oraz Z.A."Puławy" S.A wbrew powszechnym opiniom o ogarniającym nas we wszystkich dziedzinach życia kryzysie, pobiło rekord obfitości. Do Nałęczowa przyjechało prawie stu uczestników i wygłoszono największą w historii sympozjum liczbę referatów. Jak zwykle byli przedstawiciele praktycznie wszystkich ośrodków naukowych w których są prowadzone badania aglomeracji, oraz liczne grono tych którzy w praktyce ten proces realizują. Tematyka referatów była tak jak na poprzednich konferencjach zróżnicowana, a poziom prezentowanych prac został przez Komitet Naukowy Sympozjum oceniony wysoko. Nie było referatu po którym nie było by dyskusji, dla której często brakowało czasu i musiała być przeniesiona poza oficjalną sesję.

Członkowie Wspierający