Komitet Polityki Techniczno-Gospodarczej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT obraduje w formie posiedzeń plenarnych wyznaczonych przez przewodniczącego Komitetu pana dr Stefana Góralczyka, lub sekretarza Zarządu pana Janusza Oleszczaka.

Członkiem Komitetu jest przedstawiciel Puławskiego Oddziału SITPChem Waldemar Sidor, który reprezentuje Oddział i czynnie uczestniczy w pracach tego gremium.

Podczas seminarium zostały wygłoszone dwa referaty: „Nowe nawozy z Puław – mega projekt” referat zaprezentowała Jolanta Wielicka oraz „Modernizacja instalacji mocznika – milionowa tona mocznika z Puław” referat wygłosił Andrzej Skwarek. Uczestnikami seminarium byli członkowie SITPChem.

Spotkanie z Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr. inż. Tomaszem Schweitzerem nt. „Systemu normalizacji w Polsce, Europie i na świecie” – 25 września 2012 r. Puławy, uczestnikami spotkania była kadra zarządzająca Z.A. „Puławy” S.A., INS, PROZAP. Inicjatorem tego spotkania był SITPChem Oddział w Puławach oraz spółka PROZAP

Członkowie Wspierający