W dniu 22.06.2015r. w Tarnowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem połączone z jubileuszem 65-lecia urodzin prof. Jacka Kijeńskiego – Prezesa naszego Stowarzyszenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału. Uczestnicy spotkania zwiedzili Zakłady Grupy Azoty S.A. oraz Górę Św. Marcina.  Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja.

W dniach 6-8 maja 2015 r. w Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowym ENERGETYK w Nałęczowie

odbyło się X Ogólnopolskie Sympozjum „Granulacja 2015”

Organizatorami Konferencji byli:

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach,
  • Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach,
  • Politechnika Łódzka – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
  • Komitet Inżynierii i Aparatury Chemicznej PAN
  • PROZAP Sp. z o.o. Puławy,
  • Zakłady Azotowe „Puławy” SA.

Koleżanki i Koledzy – specjalna oferta czasopism Stowarzyszenia dla Członków SITPChem!!

Informujemy, że w 2015 roku członkowie SITPChem mają możliwość zakupu rocznej prenumeraty miesięczników SITPChem: „CHEMIK nauka-technika-rynek”, „Ochrona przed Korozją”  i „Przemysł Chemiczny” w bardzo korzystnej cenie.

Prenumerata roczna każdego tytułu dla członków SITPChem kosztuje 10,00 zł miesięcznie.

Członkowie Wspierający