Tradycyjnie jak co roku w dniu 6 września 2019  w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Oblasówka odbyło się seminarium plenerowe. Tematem referatu była technologia wytwarzania kaprolaktamu w GA ZAP SA i jej doskonalenie, który zaprezentowali kol. Daria Krześniak i kol. Jacek Cebulski. Po części seminaryjnej odbyła się kolacja grillowa przy muzyce.

Członkowie Wspierający