W dniu 27 maja 2022 roku w Restauracji Prima Nova odbył się XVII Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach.

 W Zjeździe wzięło udział 39 delegatów oraz zaproszeni goście.

W posiedzeniu wziął także udział przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej w Lublinie, Członek Zarządy Rady NOT Władysław Sołopa.

 Zarząd Główny SITPChem reprezentował Prezes Jerzy Klimczak oraz Wiceprezes Jerzy Marcinko, a także członek Głównej Komisji Rewizyjnej Józef Sas.

 Ze strony Członków Wspierających SITPChem Oddział Puławy na Walnym zjeździe obecny był reprezentant Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Dyrektor Produkcji Marek Zatorski.

Prezes Zarządu Oddziału SITPChem w Puławach – Kol. Janusz Kucharski otworzył Zjazd i powitał przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości.

Pokrótce przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Puławskiego Oddziału w okresie od 25 maja 2018 r. do 26 maja 2022 r.

Prezes Oddziału podkreślił, że za ostatniej kadencji powstał nowy Statut, w którym określono nowe cele, zadania oraz kierunki działania SITPChem.

 

Głos zabrał także Prezes Zarządu Głównego SITPEChem Pan Jerzy Klimczak, który powitał zebranych delegatów i życzył owocnych obrad Walnego Zjazdu. Prezes stwierdził, że Oddział SITPChem w Puławach jest jednym z największych i najprężniej działających oddziałów w Stowarzyszeniu. Zakres działalności Oddziału jest także bardzo szeroki i Puławy mają się czym chwalić.

W wyniku obrad wybrano Prezesa Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną. Komisję Pomocy Koleżeńskiej i Sąd Koleżeński na kadencję 2022-2026,
Prezesem SITPChem Oddział w Puławach został dotychczasowy przewodniczący kol. Janusz Kucharski.

Zarząd Oddziału SITPChem został wybrany i ukonstytuował się następująco:

Janusz Kucharski

Prezes

Małgorzata Curyło

V-ce Prezes

Jerzy Marcinko

V-ce Prezes

Waldemar Sidor

Sekretarz

Remigiusz Sylwestrowicz

Skarbnik

Artur Karliński

Członek Zarządu

Piotr Rusek

Członek Zarządu

Katarzyna Głuszyńska-Wiak

Członek Zarządu

   

Agata Wyciszkiewicz

Członek Zarządu

Grzegorz Furtak

Członek Zarządu

Elżbieta Sibiga

Członek Zarządu

 

 

Członkowie Wspierający