Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział  w Puławach organizuje zabawę karnawałową w dniu 22 lutego w Restauracji Kameralna

Odpłatność dla członka SITPChem za udział w zabawie wynosi 50,- zł, dla sympatyków 80,- zł

Zapisy wraz z wpłatami przyjmuje Biuro SITPChem do dnia 14 lutego.

Serdecznie zapraszamy.

W dniu 28 stycznia Koło Seniorów organizuje wyjazd do Radomia na wystawę obrazów artysty malarskiego Jacka Malczewskiego. Wyjazd spod hali sportowej MOSiR o godz. 11.00

W dniu 16 stycznia w Klubie SITPChem odbyło się noworoczne spotkanie Koła Seniorów. Na wstępie Prezes Zarządu Oddziału Janusz Kucharski przywitał wszystkich zebranych i złożył serdeczne życzenia noworoczne. Kolejnym punktem spotkania był referat pt. „Rośliny (żywność) modyfikowane genetycznie (GMO) – zalety i wady” wygłoszony przez Pana Profesora Stefana Martyniuka. Następnie Zarząd Koła Seniorów przedstawił kilka pomysłów  działalności na bieżący rok.

Członkowie Wspierający