W dniach 6-8 maja 2015 r. w Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowym ENERGETYK w Nałęczowie

odbyło się X Ogólnopolskie Sympozjum „Granulacja 2015”

Organizatorami Konferencji byli:

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach,
  • Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach,
  • Politechnika Łódzka – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
  • Komitet Inżynierii i Aparatury Chemicznej PAN
  • PROZAP Sp. z o.o. Puławy,
  • Zakłady Azotowe „Puławy” SA.

Wzorem odbytych już dziewięciu edycji, X Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja-2015 stanowiło forum, na którym spotkali się przedstawiciele nauki i przemysłu z udziałem mediów branżowych, zainteresowani rozwojem i nowymi zastosowaniami technik granulacji różnorodnych surowców lub produktów oraz wymianą doświadczeń z wdrożonych i eksploatowanych instalacji.

Na Sympozjum zostało zgłoszonych 36 referatów, ze względu na ograniczenia czasowe wygłoszonych zostało 29 referatów, 7 referatów zostało przedstawionych w formie plakatów na sesji posterowej. Wszystkie zgłoszone referaty zostały wydane jako materiały konferencyjne.

Konferencja podzielona została na 4 merytoryczne sesje, ukierunkowane tematycznie. Prowadzącymi – moderatorami poszczególnych sesji byli członkowie Komitetu Naukowego.

Drugiego dnia konferencji w godzinach popołudniowych odbyła się wycieczka techniczna, ‑ zwiedzanie Centrum Badawczego Nawozów w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. W zwiedzaniu uczestniczyło prawie 60 osób. Dla pozostałych zainteresowanych było przygotowane zwiedzanie Nałęczowa z przewodnikiem.

W konferencji uczestniczyło 106 osób reprezentujących 40 podmiotów, przedstawicieli wiodących w temacie granulacji uczelni wyższych, jednostek badawczo rozwojowych, projektowych a także przedstawiciele przemysłu oraz branżowych periodyków.

Patronat medialny objęły trzy czasopisma branżowe: Przemysł Chemiczny, Chemik i Rynek Inwestycji.

Członkowie Wspierający