W dniach 23-25 październik 2013 r. w Puławach odbyła się

Konferencja Naukowo-Techniczna „Saletra 2013”

Postęp i bezpieczeństwo techniczne oraz regulacje prawne dotyczące technologii wytwarzania i obrotu nawozami saletrzanymi oraz kwasem azotowym.

Organizatorami ww. konferencji byli

  • SITPChem Oddział Puławy
  • INS Puławy
  • Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
  • Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej,
  • Instytut Przemysłu Organicznego


Konferencja była spotkaniem przedstawicieli przemysłu, instytucji naukowych, organów administracji państwowej oraz biur projektowych zainteresowanych wymianą informacji i doświadczeń o stanie przemysłu azotowego i wynikach badań nad technologią wytwarzania oraz zagrożeń bezpieczeństwa występujących podczas procesów wytwarzania kwasu azotowego i nawozów saletrzanych.

Członkowie Wspierający